راهنمای انتخاب کابینت, انواع کابینت

نکات مهم در انتخاب کابینت

انواع کابینت

راهنمای انتخاب کابینت

کابینت ها را می توان به طور کلی از نظر سبک طراحی به دو نوع کابینت های مدرن و کابینت های کلاسیک ( سنتی) دسته بندی کرد. هر کدام از این دو نوع برای خود شاخصه ها و ویژگی هایی دارند که به واسطه آن ویژگی ها از هم متمایز می شوند.

راهنمای خرید و انتخاب نوع کابینت

کابینت های کلاسیک معمولاً دارای ارتفاعی کمتر از کابینت های مدرن و عرض و عمقی بیشتر نسبت به آن های هستند. به کابینت های کلاسیک گاهی کابینت های فریم دار نیز گفته می شود، زیرا چهار چوب ساختاری این کابینت ها مشهود و قابل رویت است و به همین دلیل بین درهای کابینت در انواع کلاسیک مقداری فاصله وجود دارد. کابینت های کلاسیک معمولاً درهای غیر ساده با حاشیه یا نگاره ای تاج گونه دارند.


راهنمای خرید و انتخاب نوع کابینت

کابینت های مدرن ارتفاعی بلند و کشیده دارند و نسبت به کابینت های کلاسیک لاغرتر (کم عرض تر) هستند. کابینت های مدرن گاهی اوقات کابینت های بدون فریم نیز نامیده می شوند، زیرا برخلاف کابینت های کلاسیک ، چهار چوب آن ها در نمای درهای کابینت های مدرن بسیار ساده و تخت است.